Zoeken

Vrede zij met hem

Uit respect voegt elke moslim 'Vrede zij met hem' achter de naam van elke Profeet. Uit overweging van leesbaarheid heeft moslim.co ervoor gekozen deze zegengroet, niet telkens te herhalen, maar in het achterhoofd wel te lezen.
Ook de spelling van de sommige termen en namen ligt gevoelig bij sommige groeperingen, maar door gebrek aan consensus in de Nederlandstalige gebieden heeft moslim.co gekozen voor de meest gangbare en herkenbare termen.

Daarnaast moet er vemeld worden dat elke informatie die hier gegeven wordt, ongeacht van welke bron ook, Allah het beter weet.